DKK - EURO

Handelsbetingelser

Intet salg til private.

Alle priser er ex. moms og angivet i Danske kroner eller Euro (valgfrit).

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, såfremt anden aftale ikke er indgået.

Generelle oplysninger

FKI Fast Food Teknik a/s
Aktieselskab
CVR nr. 14 72 82 87

Adresse:
Byghøjvej 5
Verninge
DK-5690 Tommerup

Kontaktinformation:
info@fki.dk
+45 64 75 10 66

Etableringsår: 1991

Ordrebekræftelse

En ordre er først bindende for os, når vi skriftligt har accepteret denne.

Betaling

I webshoppen kan du betale med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og Visa. Vi trækker først pengene fra dit betalingskort, når varerne har forladt vores adresse.

Levering

Levering vil ske hurtigst muligt efter du har modtaget ordrebekræftelsen.
Leveringstid på nye maskiner er ca. 3-5 dage. På alle andre varer er leveringstiden ca. 2-3 dage.
Levering sker FCA FKIs adresse i Verninge. Køber bærer risikoen for produktets undergang eller beskadigelse fra tidspunktet, hvor produktet i henhold til det aftalte incoterm vilkår er stillet til købers disposition på FKIs forretningssted. Forsendelse sker på købers regning og risiko. 

Fragtpriser:
Danmark
0-1 kg - DKK 85,00
1-5 kg - DKK 98,00
5-10 kg - DKK 117,00
10-30 kg - DKK 232,00
30- kg - DKK 340,00

Se fragtpriser til udland på siden Terms of Trade.

Transportskader

Eventuelle skader skal straks anmeldes til speditøren, som leverer varen. 
Alle forsendelser sker for købers risiko.

Hvis du fortryder dit køb

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en e-mail til os på info@fki.dk eller ringe til os på +45 64 75 10 66. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse herom. 

Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, og kun når varen er i fejlfri tilstand. 
FKI forbeholder sig ret til at modregne et beløb svarende til de med returneringen forbundne udgifter, så som transportomkostninger m.v. 

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarlig ind, og du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering. 

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for maskiner, større reservedele og større tilbehørsdele. Udgifterne for returnering afhænger af varens art og størrelse.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
1.    Varer som er bestilt hjem specifikt til dig.
2.    Varer som er tilpasset eller ombygget efter forbrugerens specifikationer. 
3.    Varer købt som brugt.

Varens stand når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. 

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, dog ikke leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. 

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
FKI Fast Food Teknik a/s
Byghøjvej 5
Verninge
DK-5690 Tommerup

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale. 

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Hvis der er foregået en mailkorrespondance vedr. returneringen kan du evt. også vedlægge denne. 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

Garanti og reparation

FKI yder 12 måneders garanti for nye maskiner, tilbehør og reservedele, gældende fra fakturadato. For maskiner købt som brugt er der 6 måneders garanti gældende fra faktureringsdato. Garantien omfatter kvaliteten i konstruktion og udførelse, således at vi forpligter os til at udbedre eller erstatte dele, der beviseligt er behæftet med fejl eller er blevet ødelagt som følge af dårlige materialer, dårlig udførelse eller fejlkonstruktion. For komponenter og dele m.v. som vi køber hos underleverandør, kan garantien ikke udstrækkes ud over vor underleverandørs garanti.

Garantien dækker ikke for fejl, opstået som følge af misbrug, vanrøgt, hændeligt uheld, fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, eller normalt slid.

Garanti dækker ikke sliddele, og garantien bortfalder såfremt der i garantiperioden ikke er anvendt originale reservedele specificeret af FKI.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Fejl eller mangler, som menes at høre under garantien, skal uden ophold efter at de er blevet konstateret, anmeldes til FKI, idet FKI forbeholder sig ret til at afgøre, hvor og hvordan en udbedring skal finde sted. Dog vil udbedring finde sted snarest mulig, og det præciseres at garanti således ikke omfatter erstatning for afsavn m.v. i reparationsperioden. Samtlige udskiftede dele tilhører FKI og skal fremsendes til FKI franco.

Reparationer, der ikke er aftalt med FKI på forhånd vil ikke blive erstattet, og FKI fralægger sig ethvert ansvar vedrørende reparationens udførelse og eventuel følgevirkning heraf.

Er reklamationen berettiget refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Firmanavn
Adresse
Telefonnummer
Email
CVR/VAT nummer

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Den webansvarlige samt serviceafdelingen hos FKI Fast Food Teknik a/s har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer oplysningerne i fem år i henhold til regnskabsloven.

Vi sender ikke nyhedsbreve eller andet ud, som du ikke har bedt om. Oplysninger afgivet til www.fkishop.com videregives (ud over fragtmanden, så han kan levere dine varer) eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til serviceafdelingen på info@fki.dk eller tlf. +45 64 75 10 66.